Ukončení sběru dotazníků

Vážené zájemkyně a zájemci o družstevní bydlení, k datu 14. 7. jste vyplnili téměř 300 dotazníků. V bytovém domě Slanice je 31 bytů, počet dotazníků je tedy více než dostatečný pro vyhodnocení a nastavení optimálních kritérií pro výběr budoucích družstevníků. Dotazník tedy bude možno vyplnit do konce července. Výsledky budou zveřejněny zde na webu i dalšími vhodnými způsoby.

Kateřina Francová
náměstkyně primátora