Nejčastější dotazy

Na této stránce naleznete přehled nejčastějších dotazů a odpovědí. Na základě dalších dotazů bude seznam průběžně aktualizován.

Výsledná cena bytu závisí na ceně stavby, kterou budeme mít přesnější po zpracování dokumentace pro provedení stavby (prosinec 2021) a zcela přesně po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (květen 2022). Nyní máme k dispozici jen předběžný rozpočet. Dále bude cena první splátky záležet na vyjednání podmínek s bankou, zda bude poskytnut úvěr ve výši 70 či 75 % nákladů. První splátky odpovídají dalšímu členského vkladu a jejich výše by se mohla pohybovat takto:

  • 1 + kk (44 m2) – 0,5 až 0,7 mil. Kč
  • 3 + kk (80 m2) – 0,9 až 1,2 mil. Kč
  • 3 + kk (90 m2) – 1,0 až 1,4 mil. Kč

Nejsme však schopni předvídat vývoj cen některých materiálů a stavebních prací, je velmi pravděpodobné, že ceny budou vyšší.

Okamžik vstupu družstevníků do družstva není dosud stanoven, bude to záviset mj. na podmínkách úvěrující banky a možnosti uzavírat budoucí členské smlouvy. Budoucí družstevníci budou další členský podíl hradit zřejmě v srpnu 2022.

Jedním z kritérií pro vstup do družstva bude jistě příjem jako základní předpoklad pro hrazení nájemného.

Napište nám