Spuštění webu Družstevní bydlení Zlín

Vážení zájemci o družstevní bydlení,
statutární město Zlín se rozhodlo jít cestou družstevního bydlení, aby umožnilo zejména mladým lidem a lidem ve středním věku bydlet ve svém za přijatelných finančních podmínek. Výhodou bytového družstva založeného městem, oproti jiným družstvům či jiným formám bydlení, je především výsledná cena bytu. Současně je město garantem fungování družstva a naplnění jeho účelu.
Zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání 6. května 2021 obdrželo průběžnou zprávu o postupu prací a schválilo zveřejnění informací a zjištění předběžného zájmu o členství v Bytovém družstvu Slanice.

Na tomto webu naleznete aktuální informace o přípravách založení družstva a výstavbě bytového domu. Abychom zjistili zájem o tento typ bydlení a současně si ověřili, zda jsou naše předpoklady správné a vydáváme se správnou cestou, připravili jsme pro Vás dotazník. Zjištěné údaje nám také pomohou upřesnit nastavené podmínky.
Prosím neberte to jako příležitost k pořízení investičního bytu, město chce stavět byty pro lidi, kteří bydlet skutečně potřebují.

Děkuji Vám za spolupráci

Kateřina Francová
náměstkyně primátora