Projektová dokumentace je hotova

Na konci listopadu, ještě před smluvně stanoveným termínem, předal městu architekt J. Přehnal projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu Slanice. Dokumentaci spolu s návrhem stanov jsme poslali k prověření úvěrující bance. Na první jednání Zastupitelstva města Zlína v novém roce, které proběhne 3. února, bychom chtěli předložit materiál o založení Bytového družstva Slanice. Jakmile banka ověří projekt, rozpočet a upřesní podmínky a výši úvěru, bude moci družstvo vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby.

Kritéria pro přijímání členů do družstva budou záviset na podmínkách dojednaných s bankou. Členy bude družstvo na základě doporučení banky přijímat až v závěrečné fázi výstavby domu, kdy budou jasné celkové náklady a tedy i výše dalších členských vkladů.