Bytový dům Slanice postaví město, předběžně byla přidělena dotace a úvěr

Statutární město Zlín plánuje v ulici Na Slanici oživit místo, kde se v roce 2020 uskutečnila demolice nevyhovujícího domu, novou nájemní bytovkou. Výstavbě domu s celkem 31 bytovými jednotkami pomůže státní dotace a zvýhodněný úvěr poskytovaný právě na výstavbu obecních nájemních bytů. Hotovo by mohlo být už v roce 2025, kdy by se měli nastěhovat první nájemníci.

Město uvolní na stavbu z vlastního rozpočtu 63 milionů korun. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 88 milionů korun bez DPH. „Veřejná zakázka bude spolufinancována v rámci dotačního projektu Státní fond podpory investic. Oznámení o předběžném vyhodnocení žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Nájemní bydlení jsme obdrželi už letos srpnu, pro splnění dotačních podmínek však bylo nutné vysoutěžit dodavatele. Nyní již máme vybraného dodavatele a vysoutěžená cena je oproti původnímu předpokladu nižší. Do výsledné ceny se promítl současný pokles vytíženosti stavebních firem,“ uvedl radní pro oblast bydlení Jiří Robenek s tím, že státní dotace by měla pokrýt výdaje ve výši 25 milionů korun.

Město nabídne v novém čtyřpodlažním bytovém domě Na Slanici celkem 28 bytových jednotek velikosti 3+kk a tři malé byty 1+kk. Obyvatelé budou mít k dispozici 31 sklepů, 14 garáží a před domem 24 parkovacích míst. Pracuje se také na úpravě pěšího přístupu do lokality. Na východní a západní straně domu budou balkony. Předpokládá se, že stavba bude zahájena na jaře 2024 po úpravách pozemku.

„Výstavba nových bytů je jednou ze společných priorit současného vedení města. Poslední bytová výstavba proběhla v roce 2008 v Malenovicích a větší byty nám v bytovém fondu zcela chybí,“ upozornil radní Robenek. Dodal, že město očekává v prvních měsících nadcházejícího roku 2024 také kolaudaci bytových jednotek U Majáku. Zde se jedná o nájemní byty nové kategorie, které cílí primárně na absolventy Univerzity T. Bati. „Potřebujeme zabojovat proti odlivu mladých lidí, kteří nám po dokončení studia odcházejí pryč. Podporované bydlení je jedním z opatření, jak toho dosáhnout. Současně čekáme na vyhodnocení naší žádosti o čerpání prostředků z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podporu tvorby projektové dokumentace pro výstavbu dalších desítek nájemních bytů,“ zdůvodnil Jiří Robenek.

Na formě družstevního bydlení se z těchto důvodů nadále nepracuje.